Transparentní účet

máme u Raiffeisen bank. 

Pohyby na účtu 352540/5500 můžete sledovat zde