Bezpečnost 

S ohledem na platnou legislativu je často slyšet názor, že možnosti pro působení obce v oblasti bezpečnosti jsou omezené. Ano, primární zodpovědnost za kontrolu je zákony svěřena policistům a strážníkům. Obec jim však může výrazně pomoci. A nejen budováním nákladných a mnohdy neúčelných kamerových systémů (pokud s nimi nepracuje dostatečný počet operátorů či nejsou jimi pořízené záznamy automaticky vyhodnocovány speciálními aplikacemi, slouží fakticky jen k zadokumentování případné protiprávní činnosti). Ke zvýšení bezpečnosti může přispět i realizace na první pohled nesouvisejících organizačních opatření.

Asi nejviditelnější je to v oblasti dopravy. Například špatně navržené spádové oblasti škol se obratem promítají do dopravní zátěže v jejich okolí. Dvakrát denně se zde objevují desítky aut, pro která chybí parkovací místa. „Na chvilku“ (reálně více než deset minut) odstavené vozy se mění v nebezpečné překážky provozu ohrožující jak projíždějící řidiče, tak zejména chodce a tedy i další žáky školy. Obdobný problém nastává i s developerskými projekty, jejichž investoři se vzdor realitě snaží tlačit počty souvisejících parkovacích míst na minimum

V komisi pro dopravu a bezpečnost jsme opakovaně posuzovali projekty, u kterých se předpokládalo jedno parkovací místo pro až dvacet pracovních míst v kancelářském objektu. Jaká je realita, je možné se přesvědčit dnes a denně kolem výškových budov na Šumavské, kde mimochodem již existují další hotové projekty pro administrativní centra, jejichž realizaci HpŽ opakovaně zamítlo. Nebo příklad z jiné oblasti. Prosadí-li si politik několikadenní akci (ideálně pod záminkou „uchování kulturního dědictví“), pro kterou je nezbytná výjimka z ochrany nočního klidu, v důsledku vytvoří situaci, kdy ani při oprávněných stížnostech nespokojených občanů policisté nemohou sjednat nápravu. Výjimku totiž nelze udělit jen pro jednu či několik ulic, takže se týká celé městské části. Zda zrovna „hodová zábava“ je něco, co je třeba „uchovávat“ a preferovat před klidným spánkem po náročném pracovním dni, necháme na posouzení každého z vás.

To jsou jen drobné příklady toho, že účinná opatření nemusí být v řadě případů podmíněna vysokými investicemi. Obce musí hrát výrazně aktivnější roli a hájit zájmy občanů například v roli koordinátora činnosti různých kontrolních orgánů či podporou projektů a opatření, která mají preventivní charakter. A zde je již škála možností výrazně vyšší. Nejen Žabovřeskám by prospělo, pokud by se úřad věnoval níže uvedeným aktivitám. Chce to jen odvahu a potlačení snahy alibisticky se skrývat za tvrzení, že „k řešení problému nemáme potřebnou pravomoc a kompetence“.

Jaké aktivity Hnutí Pro Žabiny podporuje?

1. Revize dopravního značení vozovek se zaměřením na:

  • Soulad s normami pro umístění

  • Čitelnost a jednoznačnost

  • Jednosměrné vozovky

  • Přechody pro chodce

  • Nesystémová opatření

2. Koordinace činnosti s Policií ČR a Městskou policií Brno

3. Důrazné hájení zájmů obyvatel obce důsledným řešením případů rušení veřejného pořádku

4. Prevence místo řešení následků

5. Vzdělávací akce pro děti i seniory

6. Obnova funkce domovníka v obecních domech

7. Byty pro strážníky a policisty působící v Žabovřeskách