Lokomoce 

Pohyb je základem života a zdraví. Zdraví fyzického i duševního. Jedno od druhého nelze oddělit. Všichni asi vědí, že se mají hýbat. Proč je to tak důležité, už ale netuší.

Člověk se nevyvinul k tomu, aby většinu dne proseděl. Statická zátěž, jako je stání či sezení a nedostatek pestré pohybové aktivity jsou pro lidský organismus devastující. A co teprve pro rostoucí, vyvíjející se dětský organismus!

Dnešní děti již neběhají venku se svými vrstevníky, nelezou po stromech, nešplhají, neručkují. Neumí kotrmelec! A mohli bychom vyjmenovat mnoho dalších pohybových dovedností a her, které neznají a neumí. A přitom je potřebují ke svému zdravému vývoji — fyzickému i duševnímu.

Problém však není v dětech, ale v nás dospělých. My jim musíme vytvořit prostředí k tomu, aby se mohly zdravě a radostně vyvíjet . Dát jim potřebné impulzy. Naučit je si HRÁT!

Nedostatek pohybové aktivity a příliš mnoho času tráveného u počítačů způsobují, že problémem dnešních dětí je nejen obezita, ale zejména špatné držení těla, svalová nerovnováha a špatné pohybové stereotypy, které si děti nesou do dospělosti. Neznalost a přehlížení tohoto problému ze strany rodičů, pedagogů, trenérů i lékařů může vést k mnohým zdravotním problémům dítěte, se kterými se setkáváme v našich ordinacích.

Proto vznikl projekt LOKOMOCE!

V rámci projektu LOKOMOCE vzděláváme pedagogy mateřských škol v různých krajích ČR. Edukujeme rodiče, funkčně vyšetřujeme děti do projektu zapojených MŠ. Děti pak pod vedením učitelů denně ve školkách cvičí, seznamují se se svým tělem a učí se s ním zdravě zacházet.

Námi vytvořený pohybový program významně přispívá k jejich zdravému vývoji. Stejně tak vedeme i cvičení dětí předškolního a mladšího školního věku našeho oddílu LOKOMOCE zde v Žabovřeskách. S dětmi cvičíme dvakrát týdně, zapojujeme prvky gymnastiky, rozvíjíme koordinaci, stabilitu, dynamiku a potencujeme správný vývoj pohybového aparátu. Aktivujeme všechny senzorické vstupy, zapojujeme kognitivní cvičení. Vše hravou a zábavnou formou. 
Děti i rodiče jsou z našeho cvičení nadšeni.

Naše LOKOMOCE se věnuje i seniorům a pacientům s neurodegenerativními onemocněními, zejména Parkinsonovou chorobou. Celý rok probíhá jejich pravidelná rehabilitace v našem pohybovém centru, jedenkrát ročně pak pořádáme kemp ve Valeči.

Projekt běží již 8 let. Je komplexní, smysluplný, skvělý.

Bližší informace najdete na www.lokomoce.eu

Za celý tým MUDr. Jaroslava Chlupová