Kodex Žabiňáka 

Jaké zastáváme hodnoty? Co chceme na radnici změnit? Jak chceme zlepšit každodenní život všech Žabiňáků?

Otevřená radnice

 • starosta musí za lidmi, nikoliv lidé za starostou

 • radnice se má občanům zodpovídat a zajistit profesionální služby úřadu

 • radniční web musí být dostupný i zrakově postiženým 

 • online rozklikávací rozpočet městské části a otevřený registr (všech!) smluv

 • stranická příslušnost není to hlavní - předně jsme všichni sousedé

Plná informovanost


 • změníme strukturu webu obce, aby byl srozumitelný a přehledný

 • nabídneme občanům služby úřadu i v digitální podobě 

 • Žabovřeský zpravodaj již nebude plnit funkci sebeprezentace vybraných zastupitelů, ale především bude informovat o aktuálním důležitém dění v naší městské části

Doprava a parkování

 • nechceme Žabovřesky jako záchytné parkoviště pro Brno ale jako místo, kde bydlící občané nebudou marně hledat místo k zaparkování

 • chceme vzájemný respekt chodců, cyklistů a motoristů (účelově namalované postavy cyklistů na silnici - "cyklostezky" neodpovídající předpisům nejsou řešením

 • po diskuzi s občany budeme řešit nové bezpečnostní prvky na našich komunikací pro zklidnění dopravy (včetně přechodů pro chodce)

 • požádáme o vyřazení ulic Mučednická a Březinova ze ZAKOS

 • budeme optimalizovat zastávky MHD (dostupná zastávka pro všechny)

Bezpečné Žabovřesky

 • zajistíme více strážníků a policistů v ulicích (posláním strážníka je prevence a pomoc občanům, nikoli pouhá represe)

 • posílíme kamerový systém tam, kde je to skutečně potřeba

 • využijeme všechny nástroje, které má obec k dispozici pro zajištění veřejného pořádku

 • nebudeme přispívat k dalšímu zvyšování dopravní zátěže 

Životní prostředí

 • zvýšíme počet kontejnerů na směsný i tříděný odpad

 • sjednotíme a optimalizujeme termíny úklidů a sečení (úklidové služby mají fungovat dle potřeb a skutečných klimatických podmínek a ne dle harmonogramu — není potřeba sekat trávu, když neroste)

 • nebudeme podporovat budování dalších kancelářských areálů a obdobných megalomanských projektů

 • soustředíme se na zachování kvality života 

 • nechceme ilegální skládky na Žabovřeských loukách ani ve „Wilsoňáku“

 • zapojíme školy a zájmové organizace do zvelebení Žabovřesk (pořádáním akcí „Ukliďme Žabiny“, informacemi o svozu odpadu, pomoc seniorům s odvozem odpadu)

Bytová problematika

 • odmítáme bezhlavou privatizaci bytů, pokud nebude konsenzus mezi nájemníky

 • podpoříme mladé rodiny

 • pokud hospodaření s byty není ztrátové, není potřeba zvyšovat nájmy v obecních bytech

 • budeme prosazovat klidné rezidenční bydlení v souladu s promyšlenou urbanistickou koncepcí 

 • rozdělování bytů "známým" a čachrování s byty již bylo dost - zavedeme transparentní a spravedlivá pravidla pro přidělování obecních bytů a konečně změníme složení bytové komise

Školství, sport a zájmová činnost

 • zajistíme kvalitní a zdravé stravování našim dětem

 • budeme investovat do škol a školek na základě skutečného stavu, potřeb a koncepčního řešení, nikoliv dle politické příslušnosti rodiče

 • poskytneme dětem více možností pro zdravý pohyb

 • zlepšíme komunikaci mezi sportovními spolky a zájmovými sdruženími a radnicí

 • chceme dotace pro všechny spolky v obci, které se reálně zabývají volnočasovými aktivitami pro občany, ne jen pro vyvolené a profesionální kluby

 • řízení škol předáme odborníkům, ne spřáteleným osobám

Pomoc našim seniorům

 • radnice nemá podporovat aktivity seniorů pouze ve volebním roce

 • rozšíříme a zkvalitníme nabídku sociálních služeb pro seniory

 • propojíme volnočasové aktivity mládeže a seniorů

 • finančně podpoříme kulturní a volnočasové akce pro seniory

 • zřídíme Alzheimer poradnu

Kontaktní místa

 • zajistíme kontaktní místa pro občany s těžkou finanční situací nebo exekucí (Dluhová poradna)

 • zajistíme kontaktní místo pro matky samoživitelky, poradíme začínajícím živnostníkům

 • poznej svého živnostníka (prezentace služeb v Žabovřeském zpravodaji namísto prezentace politiků)

 • zajistíme dotace na kompostéry a nádoby pro dešťovou vodu

Vážení sousedé,

pokud se vám naše programové body líbí a stejně jako my si myslíte, že by mohly nám všem pomoci zkvalitnit život v NAŠICH ŽABINÁCH, přijďte prosím k volbám a podpořte nás.

Vladimír Paneš
lídr kandidátky