O nás 

Jsme ti, kteří mají negativní zkušenost s politickými stranami a nechceme, aby naši obec řídily stranické sekretariáty. Dáváme k dispozici své znalosti, odbornosti a zkušenosti. 

Nepotřebujeme dělat kariéru. Jde nám o Žabovřesky, ne o osobní profit.

Jsme alternativou stávajících pořádků.

Mgr. Vladimír Paneš

Lídr nezávislé kandidátky PRO Žabiny, člen majetkové a bytové komise

Od svého narození žiji v Žabovřeskách a jsem tělem i duší Žabiňák. S rodinou a několika domácími mazlíčky žijeme v rodinném domě na Navrátilově ulici. Jsem absolventem fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity a živí mě podnikání - velkoobchod s přírodními produkty, potravinami a kosmetikou.

Mojí ambicí nebyl vstup do politiky, protože jsem doufal, že se vše děje ku prospěchu našich Žabin, ale při pohledu na jiné brněnské části jsem v posledních letech zapochyboval, že to tak skutečně je. Viděl jsem, že lze mít pěknou městskou část, která se věnuje svým občanům, která se rychle rozvíjí, je sousedská, zelená a čistá. A to stejné bych si přál také pro naše Žabiny. A tak jsem se rozhodl pro založení našeho hnutí. Jsem od základu rovný člověk, nesnáším lhaní, nepotismus a klientelismus. Jako mladý jsem byl velmi pyšný Žabiňák a přál bych si, aby všichni Žabiňáci mohli být na svou městskou část zase pyšní.

Svou pozornost zaměřuji především na oblast bydlení. Nebaví mne neustále poslouchat, že zde není možnost sehnat bydlení, a proto sleduji přidělování bytů a zasazují se o jeho transparentnost. S obyvateli rodinných domů bych naopak rád probral jejich problémy - například možnost pálení dřeva na zahrádkách.

Jedním z pilířů hnutí Pro Žabiny je transparentnost, kterou se již více než tři volební období snažíme prosadit nejen v oblasti přidělování bytů, ale v celkovém fungování městské části. To se u vládnoucích osob stále nesetkává s pochopením a všechny naše návrhy jsou neustále odmítány.

Rád bych také změnil přístup zaměstnanců radnice k obyvatelům městské části tak, aby se stali jejich partnery a oporami v situacích, kdy obyvatelé potřebují podat pomocnou ruku.

Mgr. Vít Cvrček

Místopředseda Komise pro dopravu a bezpečnost

Od okamžiku, kdy jsem se před mnoha lety poprvé nadechl v dnes již neexistující porodnici na Veveří, jsem hrdým občanem Žabovřesk. Pravda, pár let jsem strávil prací v Praze, nicméně má domácí adresa se nikdy nezměnila.

Mé zkušenosti se správou věcí veřejných jsou bohaté. Nejprve jsem byl jen pozorovatelem, pak v roli vedoucího vydání Rovnosti občas i komentátorem. Nu a nakonec jsem, již coby mluvčí Městské policie Brno, byl v listopadu 2002 zvolen zastupitelem naší městské části.

Během čtyř let mandátu se stalo mnohé. Možná, že jsem se s někým z vás setkal v naší obřadní síni, kde jsem z pověření úřadu oddával snoubence i vítal nové občánky. Ale to byla jen "třešnička na dortu", hlavní povinnosti zastupitele jsou jiné. Již tehdy jsem se věnoval oblastem, které považuji za důležité i dnes - bezpečnosti, dopravě a školství.

V roce 2008 jsem odešel na zkušenou do Prahy. Během šesti let jsem zde mimo jiné zodpovídal za řízení odborů informačních a komunikačních technologií na dvou ministerstvech, působil jsem v Radě vlády pro informační společnost a konkurenceschopnost, v poradním sboru ministra vnitra či v pracovních komisích ICT Unie. Mojí hlavní oblastí působnosti se tak vedle bezpečnosti stalo zavádění eGovernmentu, tedy elektronizace státní správy.

Pokračuji v tom i dnes - po přechodu na stranu dodavatelů informačních systémů, na jejichž rozvoji se podílím v roli procesního analytika a aplikačního architekta. Zkušenosti z praxe se snažím převádět na doporučení, které po konzultaci s kolegy z různých firem a spolků (mj. FrankBold, Česko digital či Hlídač státu) publikujeme a předáváme k dalšímu využití. (Příklad zde.)

O to více mne mrzí, když mé rodné město v dané oblasti mezi průkopníky nepatří. A pro naši městskou část je, jak se zdá, eGovernment spíše strašákem a hrozbou, než pomocí na cestě k větší efektivitě a transparentnost. Pročpak asi?

Nad mnohými rozhodnutími zastupitelstva jsem v minulých letech nechápavě kroutil hlavou. Počínaje závody mezi řediteli základních škol o nejdelší docházkovou vzdálenost pro prvňáčky, přes macešský přístup ke správě bytového fondu či realizaci projektů, které místo deklarovaných úspor přináší jen další náklady. Byl bych rád, kdyby se to v nadcházejícím volebním období změnilo.

Ing. Jindřich Zuziak

Člen stavební komise a finančního výboru

Pocházím z Karviné, ale již od roku 1992 žiji trvale v Brně, z toho 26 let v Žabovřeskách. S manželkou vychováváme syna a dceru - oba momentálně studují Masarykovu univerzitu.

Vystudoval jsem obor geodézie-kartografie na Vojenské akademii v Brně. Ve svém profesním životě jsem působil jak ve státním, soukromém, tak i neziskovém sektoru. Nyní pracuji jako ekonom krajské příspěvkové organizace a současně se zabývám ekonomickým a organizačním poradenstvím zejména pro církevní organizace.

Mezi lety 2010 a 2018 jsem byl opozičním žabovřeským zastupitelem. Byl jsem členem několika komisí rady jiných městských částí, členem majetkové komise RMB, člen komisí rady Jihomoravského kraje a v současné době jsem členem stavební komise rady MČ Brno-Žabovřesky.

Od roku 2002 jsem přísedícím v trestních senátech Městského soudu v Brně

Nabyté profesní zkušenosti i poznatky z působení v samosprávě bych rád uplatnil zejména v oblasti hospodaření s majetkem a veřejnými financemi, ale i v dalších oblastech - v Žabovřeskách vidím rezervy zejména v účelnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky.

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.

Člen komise pro sport a kontrolního výboru

Pocházím z Čejkovic v okrese Hodonín a od roku 2000 žiji v Žabovřeskách na ulici Klímově. Jsem ženatý a mám dvě děti, dceru a syna, kteří chodí na Gymnázium na Slovanském náměstí a do základní školy na Náměstí Svornosti. Oba dva aktivně sportují v místních klubech Basket Žabiny Brno a FC Svratka Brno.

Jsem absolventem geografie na Masarykově univerzitě v Brně a v současnosti pracuji ve dvou vědeckých institucích. Ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. se podílím na řešení výzkumných projektů zabývajících se problematikou vývoje historických struktur krajiny, obnovy krajiny, včetně obnovy vodních ploch a krajinných úprav jako součásti opatření proti suchu. V Centru dopravního výzkumu, v.v.i. se věnuji zejména otázkám vlivu dopravy na životní prostředí, problematice fragmentace krajiny dopravou a zlepšení prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy.

Od roku 2015 jsem trenérem a vedoucím mládeže ve fotbalovém klubu FC Svratka Brno, v roce 2021 jsem se stal předsedou představenstva tohoto fotbalového klubu. Na ulici Fanderlíkově v městské části Žabovřesky se odehrávají zápasy a tréninky hráčů minipřípravky, mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků. Na hřišti v městské části Komín na ulici Svratecké trénují a hrají dorostenci a týmy dospělých. Fotbalový klub FC Svratka Brno má aktuálně registrováno 250 hráčů ve věku od 5 do 15 let, což ho řadí mezi nejvýznamnější mládežnické kluby v Brně. Své aktivity fotbalový klub FC Svratka rozvíjí aktuálně i v lokalitě Žabovřeské louky, kde v rámci participativního rozpočtu města Brna vzniknou v roce 2022 a 2023 tůně, stromová, keřová i luční vegetace a k tomu tréninkové hřiště pro mládež.

V roce 2018 jsem kandidoval za politické hnutí Pro Žabiny, od roku 2018 působím jako expert v komisi pro školství a sport. Při práci pro městskou část Brno- Žabovřesky bych rád opět zúročil své zkušenosti v oblasti dopravy a životního prostředí, mládežnického sportu a chtěl bych být nápomocen při řešení konkrétních realizací v oblasti dopravy, městské zeleně, zázemí pro sportovce a volnočasových aktivit obyvatel naší městské části.

MUDr. Jaroslava Chlupová


Vystudovala jsem Lékařskou fakultu v Brně a následně profesně a sportovně působila 2 roky v Bavorsku. Působím jako lékař - neurolog v neurologických ambulancích mimo Brno již 20 let.

Již od mládí jsem měla blízko ke sportu a také jsem byla členkou Střediska vrcholového sportu v Brně - hrála jsem nejvyšší basketbalovou soutěž. Basketbalu jsem se aktivně věnovala až do svých 40 let a z toho také 20 let trénovala malé basketbalisty.

Zdravý pohyb vnímám jako základ zdraví a života. V našem zdravotnickém systému vnímám nedostatek prevence - a to především prevence pohybem. Proto jsem založila projekt LOKOMOCE, v jehož rámci vedu v Žabovřeskách cvičení malých dětí.