Zbytečné zmatky ve škole a školce náměstí Svornosti vycházejí město draze

14.06.2022

Jak byste čekali, že město využije více než milion a půl? Ať je vaše odpověď jakákoliv, správnou odpověď určitě neuhádnete. Pojďte se s námi podívat na příběh jedné školky, její ředitelky a zbytečně utracených peněz.

ZŠ a MŠ na náměstí Svornosti

Pracovní poměr může být ukončen z nejrůznějších důvodů. Někdy formou dohody, někdy to zaměstnavatele stojí nějaké odstupné. Vždy se ale musí postupovat v souladu se zákonem, jinak může celý případ skončit u soudu. Tak, jako tomu bylo v případě porušení pravidel konkurzního řízení s odvoláním ředitelky školky náměstí Svornosti.

Běžný postup při odvolání ředitele školy, který je jmenován MMB, je odvolání z funkce na základě osobní žádosti nebo na základě žádosti zřizovatele městské části s uvedením konkrétního důvodu, který by měl být v souladu s legislativou školského zákona. Ve školce náměstí Svornosti to však neproběhlo tak, jak je zvykem. Z neznámého důvodu se s oznámením o předání školky čekalo až pouhé čtyři dny před ukončením šestiletého funkčního období stávající ředitelky. 

Oznámení bylo předáno prostřednictvím místostarosty Tyralíka a odvolání ředitelky provedeno na základě žádosti ÚMČ Žabovřesky, který svoji žádost zaslal na magistrát města Brna. Klasická výpověď však byla ředitelce podána až po cca třech měsících — a to z důvodu nadbytečnosti. U ředitelky vzdělávací instituce vskutku zvláštní odůvodnění, nicméně se později ukázalo, že výpověď stejně nebyla v souladu se zákoníkem práce a byla tak soudem prohlášena za neplatnou. Následné konkurzní řízení vyhrála paní Mgr. Čoupková. Pokud byste čekali, že svou předchůdkyni předčí odborností nebo jinými pro vedoucího pracovníka klíčovými vlastnostmi, byli byste vedle.

Zatímco soudy opakovaně rozhodly o neplatnosti odvolání z funkce a neplatnosti výpovědi původní ředitelky, ve školce (a také škole, která byla se školkou pod vedením Mgr. Čoupkové sloučena) probíhají kontroly a audity, které odhalují mnoho špatných kroků a činností, které nejsou v souladu se zákonem. Paní ředitelka Čoupková byla tedy na základě žádosti naší městské části Magistrátem města Brna odvolána a vypisuje se další konkurzní řízení...

A s celou touto telenovelou vyvstává několik palčivých otázek:

  • Proč se odvolání původní ředitelky řešilo narychlo před volbami?

  • Proč nebylo původní dlouholeté ředitelce umožněno odejít ze své funkce v klidu do důchodu a byla narychlo nahrazena někým, kdo evidentně nesplňoval nároky na danou funkci a musel být brzy odvolán?

  • A především - nebylo možné využít finanční prostředky, které nyní půjdou na zaplacení soudních výloh, užitečněji?

Magistrát města Brna (MMB) bude platit soudní výlohy, které se očekávají ve výši více než jeden a půl milionu korun. Na rozpočtu to ale pocítí i naše městská část, neboť v případu „pomáhala“ také advokátní kancelář Coufal, Georges a partners, která mj. čerpá i měsíční paušály z radnice (o té ale v jiném článku).