Příklad rekonstrukce jedné ulice: Jak to mělo být a jak to opravdu je?

31.08.2022

Jistě všichni souhlasíme s tím, že nic nevydrží věčně. Proto je nutné občas něco opravit, změnit, vylepšit. Jak ale skutečně probíhají rekonstrukce? Jak se na ně jako občané můžeme připravit a co na nás ve skutečnosti může na konci "vybafnout"? Vše si nyní ukážeme na příkladu rekonstrukce jedné z žabovřeských ulic.

Na podzim roku 2020 se jeden z občanů na ulici Kallabova (je to ta ulice, která vede od fotbalového hřiště a spodního silničního přivaděče přímo k radnici) obrátil na radnici s logickým dotazem:

"Mám dotaz ohledně rekonstrukce ulice - chodníků na ulici Kallabova. Ve zpravodaji jsem se dočetl, že se chystá rekonstrukce. Ale není tam napsáno od kdy a do kdy. Dále mě zajímá v jakém rozsahu bude rekonstrukce probíhat, t.j. zda ulice bude uzavřena pro vjezd automobilů a jejich následného parkování. Dále by mě zajímalo, zdali budou možnost nadále využívat vjezdy k pozemkům (garážím)."

Mail tohoto občana směřoval na stavební odbor naší radnice a obsahoval i stručný dotaz stran položení zámkové dlažby, která se mu zdála nevhodná z důvodu stávajícího sklonu chodníků a v zimním období pak při námraze nemožnosti po "zámkovce" chodit, takže lidé pak musí z bezpečnostních důvodů chodit po asfaltovém povrchu vozovky.

Odpověď pověřeného úředníka:

...rekonstrukci chodníku na ulici Kallabova provádí firma Brněnské komunikace a.s. Dle informací, které nám předala, se rekonstrukce bude týkat pouze chodníku. Termín realizace je do 30.12.2020. Pro bližší informace se prosím obraťte na firmu, která bude provádět rekonstrukci.

Až sem to lze jakž-takž pochopit, protože z odpovědi je možné poznat, že o tom prostě naše radnice nic neví a vše je v rukou "velkého Brna".

Poznámka: Jsem přesvědčen, že dotyčný úředník mohl odpovědi věnovat i více než dvě minuty a mohl tazateli pomoci s vyhledáním firmy a předáním kontaktu - aby se tedy mohl dotyčný občan optat "přímo u zdroje".

Co se ale skutečně dělo?

Informace o rekonstrukci (pouze) chodníků nebyla pravdivá. Rekonstruovalo se vše, včetně vozovky. (To by bylo v pořádku, sám nemám rád polovičatou práci, kde se něco udělá a po nějaké době se do toho musí sáhnout znovu, protože se dělá sousední stavba.)

Termín zhotovení do 30. 12. 2020: Ano, v tomto termínu byla zhotovena fotka zástupce radnice, takže jakoby hotovo.

Bohužel, fotka není vše. Do konce roku 2020 byla opravena jen polovina, následně byla technologická přestávka do konce března 2021. Teprve koncem května (o 5 měsíců později) se dokončila stavba. Celou dobu byl tedy velký problém s auty v této ulici, někteří pěší měli chůzi po chodníku jako překážkovou dráhu.

Současný stav: Mnozí obyvatelé této ulice konečně v polovině roku 2022 sousedskou svépomocí napravili stav po rekonstrukci, kde v mnoha případech nešlo ještě nedávno třeba najet do garáže z důvodu sklonu vjezdu (drhnutí spodkem vozidla).

Celý projekt (ať již zmíněné nájezdy do garáží nebo kuriózní nájezd do garáže, kde garáž nebyla, ale byla kousek vedle) byl završen instalací pouličního osvětlení. Tzv. se natáhly dráty s elektřinou, připravilo se vše ke svícení a... následně se zjistilo, že tam chybí izolační trubky takže celé vše znovu. Nešťastné bylo také jejich umístění (2 lidé nemohou jít vedle sebe a případný kočárek pro dvojčata by potřeboval speciální pruh na vozovce). Toto rozhodně není vzorem chodníku v 21. století.

Rekonstrukce se tedy protáhla z půl roku na roky dva, kdy omezení chodců a vozidel po celou dobu je tím nejmenším problémem. Horší je, že zámková dlažba v zimním období (loni úspěšně odzkoušeno i v tom provizorním režimu) vám nedává moc šancí po ní chodit, protože prostě klouže a je to o zlomení končetiny.

Smyslem rekonstrukcí by nemělo být udělat vše najednou, ani nakrmit všechny známé, co mají nějakou stavební firmu. Smyslem musí být účelnost nového chodníku/komunikace s přihlédnutím k moderním požadavkům. Vybírejme tedy (či chtějme po "velkém" Brně) firmy, které toto splní. Takové firmy jsou - ve stejném období byl velmi pěkně zrekonstruován chodník na ulici Navrátilova. Věřím, že by se nic nestalo, kdyby se nějaký ten měsíc počkalo na firmu, která rekonstruovala o kousek dál na ulici Navrátilova...

Za přispění Petra Wagnera bydlícího na zmíněné ulici Kallabova sepsal Vladimír Paneš