V Kontrolním výboru nemáme kontrolu nad děním v obci. Pomozte nám to změnit!

19.08.2022

Hnutí Pro Žabiny vzniklo s cílem kontrolovat dění v naší obci. Zajišťovat, aby bylo s veřejnými prostředky zacházeno šetrně a účelně. Dávat pozor na to, aby bytová politika byla férová. Možná byste čekali, že jsme tak mohli činit v rámci Kontrolního výboru. Ale tam toho moc nezmůžeme. Proč?

Moje zkušenost s Kontrolním výborem

Jako zastupitel jsem byl v Kontrolním výboru městské části. Mým cílem bylo kontrolovat některé "podivnosti", které jsou výstupem městské části (především tedy Rady - koaličních zastupitelů), ale také záležitosti týkající se majetku Žabin.

Bylo mi však sděleno, že kontrolní výbor je v Žabinách od toho, aby:

  • ... kontroloval, zda se v termínu odpovědělo na případné petice (to, o čem byla petice a způsob odpovědi už ale prý v naší kompetenci nebylo).

  • ... kontroloval, zda případná dotace ze strany městské části měla všechny náležitosti. (Tzn., zda případný nákup počítače nebyl doložen jako nákup chlebíčků. Bohužel se občas stávalo, že peníze byly utraceny za něco jiného než byl záměr.)

Mnohokrát jsem poukazoval na nesprávně fungující Kontrolní výbor, který má v Žabinách zcela jiné pravomoce než je běžné a než bylo zákonem zamýšlené. Vůle s tím něco dělat ale nebyla. Být jen součástí kontrolního výboru nesplňuje účel, pro který hnutí Pro Žabiny vzniklo.

Jak může hnutí Pro Žabiny něco skutečně ovlivnit?

Jediná cesta, jak můžeme skutečně ovlivnit dění v obci, je být součástí Rady městské části. K tomu, abychom měli rozhodovací pravomoci a mohli zajistit, aby bylo se všemi politickými subjekty zacházeno jako s rovnými partnery, potřebujeme vaši podporu.

Jsme připraveni spolupracovat s ostatními politickými subjekty, protože smyslem komunální politiky je rozvoj obce, nikoliv přihřívání si vlastní polívčičky a pobírání prebend. Podpořte nás svým hlasem a pojďme společně zajistit Žabinám skvělé zítřky!


Vladimír Paneš