Historie fotbalu v Žabovřeskách

30.06.2022

V roce 2020 uplynulo již 100 let od založení sportovního fotbalového klubu na území dnešních Žabovřesk. V jeho tradici dnes pokračuje klub FC Svratka Brno, který působí na ulici Fanderlíkově. Pojďme se podívat do historie vzniku klubu s využitím dobového spisu SK Žabovřesky, vydaného v roce 1947.

Sportovní horečka v Žabovřeskách propukla v roce 1920, kdy se hrstka nadšených žabovřeských sportovců, působících v SK Královo Pole, rozhodla založit na území Žabovřesk vlastní fotbalový klub. Toto rozhodnutí bylo učiněno na ustavující schůzi dne 3. 7. 1920, kde bylo usneseno, že klub ponese název SK Meteor Žabovřesky. Ve vedení klubu byli pan Drábal, Němeček, Fibich, Kyrš, Kaprál, Klofáč, Brandsetr, Batysta a další. Z počátku neměl klub k dispozici žádné vlastní hřiště, ani vybavení. Zakládající členové a aktivní hráči fotbalu získávali finance sbírkami z vlastních zdrojů, cestovné a stravné si platili sami. Jednalo se o čistě amatérský klub, fungující na základě aktivity nadšených sportovců. SK Meteor Žabovřesky měl sídlo v horní části Žabovřesk, ovšem soustřeďoval sportovce z dolní i horní části Žabovřesk.

V roce 1921 byl na návrh části hráčů klub úředně přejmenován na Sportovní klub Žabovřesky. Klub trénoval zpočátku na hřišti za radnicí, ovšem soutěžní utkání bylo nutné odehrát na cizích (rozměrově a vybavením odpovídajících) hřištích týmů SK Achilles Brno, Židenice a Moravská Slavia. Na konci 20. let 20. století se podařilo postupně postoupit fotbalovému klubu SK Žabovřesky z nejnižší třídy do I. třídy, kde se umístil na 3. místě za SK Židenice a Moravskou Slavií. Zároveň se podařilo s přispěním dalších sportovních oddílů a podpory města vybudovat vlastní fotbalové hřiště v okolí dnešní lokality na Fanderlíkově. Tento sportovní areál je zakreslen již na Velkém Jančově městském plánu Brna z roku 1929. (Zdroj: https://vilemwalter.cz/mapy/)

Na tuto tradici navazuje klub FC Svratka Brno, který v této lokalitě působí aktuálně. Klub FC Svratka Brno vznikl spojením dvou sousedních klubů FK FC Žabovřesky a FK Komín, přičemž hřiště na ulici Fanderlíkově je primárně využíváno mládeží. Fotbalové hřiště v Žabovřeskách bylo z důvodu budování průtahu městem posunuto, nicméně část hřiště leží na původních pozemcích a bude využíváno již téměř 100 let. Více o aktuálním působení klubu i jeho historii lze nalézt na stránkách https://www.fcsb.cz/ a https://www.fcsb.cz/historie/.