Covid a živnostníci: Šlo to zvládnout líp? A jak podobné výzvy řešit v budoucnu?

19.08.2022

Striktní covidová opatření máme všichni v živé paměti. Málokoho se ale dotkla tolik jako menších podnikatelských subjektů. Živnostníci museli zavřít své provozovny, neměli se z čeho uživit a platit nájmy ani zaměstnance. Přirozeně tak hledali pomoc u státu, který jim nabídl určitou formu kompenzace (zda byla dostačující, je už jiná otázka). Dost peněz to stálo ale také naši městskou část, z jejíchž peněz někteří živnostníci čerpali - namísto toho, aby čerpali z tzv. kompenzací.

Nástup covidu znamenal pro občany mnoho nejistot. V městské části Brno - Žabovřesky pak bylo několik subjektů, které žádaly (většinou i opakovaně) o finanční příspěvek z radnice.

Opatřeními spojenými s covidem samozřejmě nikdo nemohl počítat. Ale daly se v tomto jistě udělat lepší kroky než ty, které současné vedení radnice zvolilo.

 1. Živnostníkům a podnikatelům nikdo nepomáhal, neradil.

 2. Mnohé z nich odradilo o něco žádat městskou část - ať už kvůli studu či špatné zkušenosti s radnicí.

 3. Radnice pak vynaložila nemalé prostředky na podporu subjektů, které mohly bez uzardění obdržet státem schválený příspěvek "standardní cestou".

  • Dobrým příkladem je jedna nejmenovaná masna v Žabovřeskách, která opakovaně žádala, že se jí nedostává prostředků na pokrytí nákladů i v době, kdy už byly provozovny opět otevřené.

  • Hnutí pro Žabiny již od prvních okamžiků dávalo najevo, že peníze takto poukázané nejsou utráceny koncepčně a podporou vybraných živnostníků se ohýbá podnikatelské prostředí.

  • Po "bůhvíkolikáté" žádosti již peníze výše zmíněné provozovně poskytnuty nebyly.

Šlo to líp... Pokud by úředník danému živnostníkovi poradil (tak, jak naše hnutí od začátku navrhovalo), nemusel žádosti se sáhodlouhým zdůvodněním opakovat, ale mohl se věnovat své práci při stejném objemu připsaných peněz.

PRO ŽABINY od začátku navrhovaly:

Vyčlenění úředníka, který:

 • živnostníkům pomůže s vyplněním žádosti o kompenzaci.

 • doporučí, co mají sdělit své účetní (všichni žadatelé se opírali o účetní uzávěrky s podpisem účetní), a kterak tedy dosáhnout požadované kompenzace.

Jak to nakonec bylo?

 • Objem peněz, které městská část na tyto podpory vynaložila, šel do statisíců. Tyto prostředky mohly být, dle našeho názoru, využity lépe.

 • Žádosti živnostníků a podnikatelů byly ve výši, ve které mohly být využity v rámci kompenzačních balíčků.

 • Bohužel je nedohledatelné, zda některé subjekty nečerpaly jak dotace z městské části, tak kompenzace od státu.

Je samozřejmé, že živnostníci, OSVČ a podnikatelé měli na pomoc nárok, stejně jako další zaměstnanci, kteří nemohli vykonávat svoji činnost. Jednalo se o mimořádná opatření v mimořádné době...

S čím už ale souhlasit nelze, je postoj radnice k námi navržené cestě pomoci postiženým subjektům, která spočívala nejprve v poradenství a až při prokazatelné nedostatečné kompenzaci od státu by radnice poukázala dorovnání. Radnice odmítla byť jen konzultaci námi navrženého postupu, který by zajistil efektivní pomoc a současně šetrné zacházení s rozpočtem městské části. V podobných situacích bychom se neměli dívat na politickou příslušnost, ale tahat všichni za jeden provaz.


Vladimír Paneš