CHLÉB A HRY: Víte, v jakých podmínkách cvičí a sportují děti v tělocvičně ZŠ náměstí Svornosti?

31.08.2022

Již mnoho let se řeší - respektive neřeší - absolutně nefunkční okna v tělocvičně. Nejdou plně zavřít, a pokud potřebujete vyvětrat, nejdou ani otevřít. A tak v zimě profukuje a od jara je v tělocvičně nedýchatelno. Pokud pomineme v dnešní době hojně diskutované téma energetické ztráty, je nasnadě, v jakých podmínkách probíhá pohybová aktivita dětí. Toto "mnohaleté neřešení" z údajných důvodů nedostatku financí uvedlo uživatele a provozovatele tělocvičny ZŠ Svornosti do naprosté letargie.

Co je skutečnou příčinou tohoto stavu ?

Opravdu nedostatek finančních prostředků? Nezájem zřizovatele? Nebo jen školu navštěvují děti "nesprávných rodičů"?

Jestliže jsou skutečně problémem finanční prostředky, nabízím dva náměty na řešení:

  1. Zrušit velkolepé JEDNORÁZOVÉ akce pro veřejnost financované z rozpočtu obce a tyto finance převést na modernizaci, opravy a vybavení veřejných sportovních zařízení a tělocvičen.

  2. Zásadní reorganizace placených funkcí vedoucích představitelů obce (např. počet místostarostů atd.).

Pokud vás napadne nějaký další, napište nám na info@prozabiny.cz!

Osm let se podílím na realizaci projektu, jehož cílem je zdravý pohyb dětí. Hodně jsem za ta léta prozřela a poznala, že ne vždy jsou finanční prostředky vynakládány účelně. Proto raději investice do opravy tělocvičny než výše zmíněné CHLÉB a HRY.

MUDr Jaroslava Chlupová