ANO v Žabinách: Podívejme se jejich lídrovi na zoubek

23.08.2022

I když nebylo moc šancí zjistit, jak ANO v Žabovřeskách funguje, jsou zde jistí členové, kteří působí pozitivně a myslím, že do politiky šli, aby skutečně něco udělali pro obec. Pak jsou zde ale lidé, kteří v politice již nemají dávno co dělat a jejich působnost v ANO by měla být varovným signálem - ty známé tváře, které na Žabiny nemyslí a vzpomenou si na občany (a jejich hlasy) jen před komunálními volbami.

Na politické příslušnosti nezáleží: I ve hnutí ANO jsou slušní lidé

Jak jsem psal již dříve, PRO ŽABINY odmítá čerpat finanční bonusy z účasti v komisích. Tudíž nemohu objektivně posoudit, zda to nové tváře v tomto hnutí to myslí s občany dobře. Vstupem do komunální politiky jsem ale dostal možnost některé z nich poznat i lépe:

  • Například paní starostku, která již za toto hnutí nekandiduje, udělala několik chybných a unáhlených kroků, které ale přičítám toxicitě prostředí, ve kterém působila. Jsem přesvědčen, že právě nabyté zkušenosti jí přivedly tam, kde nejspíš chtěla od začátku být - na straně Žabiňáků.

  • V Kontrolním výboru jsem také poznal jednoho člena ANO (Ing. Hoffmanna), který má názory podobné těm mým, nekouká se na stranickou příslušnost, ale prostě pracuje ve prospěch našich Žabin.

Na základě těchto zkušeností a odchodu do té doby hlavního dinosaura tohoto hnutí jsem nabyl přesvědčení, že vrcholná politika, kde se stále promítá souhlas či odpor k expremiérovi Babišovi, se nás netýká a doufal jsem, že i ostatní členové hnutí ANO mohou představovat slušnou studnici osob, kteří by mohli pro žabovřeské občany něco udělat.

I přes výše uvedené jsem ale postojem ANO k Žabovřeskám velmi znepokojen

Do čela kandidátky byl postaven člověk, který již mnohokrát dokázal, že není ani slušným politikem ani slušným občanem - bývalý starosta za ČSSD, nyní místostarosta, Ing. Tyralík.

  • Již dříve jsem uváděl jako jeden z příkladů vzorného hospodáře jeho vztah k bytům (jeden z odkazů zde).

  • Tento člověk je ale natolik "vyspělý ekonom", že jeho dřívější podnikatelské aktivity skončily téměř vždy insolvencí a velkými dluhy, které neměl kdo uhradit a zaměstnanci, kteří za vykonanou práci nedostali zaplaceno.

Ptáte se, jak se mohl takový člověk dostat do ANO - a navíc jako lídr?

Jedno vysvětlení mě napadá... Současný muž číslo 2 (pan Tupa) žabovřeské kandidátky se svojí menší stavební firmou, která se na webových stránkách profiluje jako specialista na topení, plyn, elektro a truhlářské práce, se stal najednou specialistou na velké ptactvo. V době tvorby kandidátní listiny (březen 2022) dostal významnou zakázku, v rámci které měl vybudovat voliéru pro sovy v hodnotě přes 3 miliony Kč (nutno podotknout, že jeho dřívější veřejné zakázky se pohybovaly ve výrazně nižších objemech).

Vzhledem k tomu, že se na první pohled nejedná o profesionála v oboru stavby klecí pro velké ptáky, není překvapivá ani informace, že termín ve smlouvě (zhotovení mělo být do června 2022) nebyl dodržen a musel se protáhnout - zdali je již voliéra zhotovena a sovy již mají nové ubytování, mi k dnešnímu není známo.

Pro úplnost: Možná ale panu Tupovi křivdím, protože dle výpisu o veřejných zakázkách přeci jen nějakou zkušenost s výrobou klece pro ptáky má (již jako zastupitel za ANO). Objem této nejnovější zakázky ale výrazně převýšil součet všech dostupných zakázek ve stejném odkazu. Ale třeba je to jen náhoda a možná jen nastala náhlá populační exploze sov v Brně.

Tak jako tak... lídr ANO v Žabinách je osoba, která pod vidinou funkce bez skurpulí změní politickou příslušnost a slíbí voličům cokoli. A navíc již prakticky prokázal, že dokáže informace využít k osobnímu prospěchu. Dle mého soudu tak nemá morální kredit na to, aby mohl na radnici působit. Jeho práce za poslední období ať již v roli starosty či místostarosty je slušně řečeno neměřitelná. Změna k lepšímu slibovaná na plakátech je tak jen volební vábničkou - a osobním business plánem.


Vladimír Paneš