Žabovřeské novinky aneb Zprávy Hnutí pro Žabiny

28.06.2024

Je více než rok a půl volbách. Uplynulo tedy dost času pro první bilancování. Rádi bychom Vám proto představili, co se nám podařilo splnit z našeho programu, co členové Hnutí pro Žabiny udělali ve prospěch naší obce i to, na čem aktivně pracujeme a co dál připravujeme.

Jeden z hlavních bodů programu byla komunikace mezi radnicí a občany. V našich materiálech proto na předních místech najdete výzvy k otevřené radnici – například:

  • starosta musí za lidmi, nikoliv lidé za starostou
  • radnice se má občanům zodpovídat a zajistit profesionální služby úřadu
  • stranická příslušnost není to hlavní - předně jsme všichni sousedé

Zda chodí starosta za občany, jsme sice ze své pozice opozičních lavic ovlivnit nemohli, ale snažíme se více propojit volené zástupce a občany (alespoň ty, kterým není jedno, jak to u nás v Žabinách vypadá a funguje). Na základě zkušeností z minulého volebního období se ale koalici tentokrát snažíme nejen upozornit na nešvary, ale zároveň i navrhnout řešení a pomoci s jeho realizací.

A jak se to daří?

Dlouhodobě apelujeme na volené orgány (tedy zejména zástupce koaličních stran), aby rozhodování bylo transparentní a nevznikal tak prostor pro pochybnosti. Jako velký přínos v tomto bodě lze spatřit účast člena Hnutí pro Žabiny v komisi bytové a majetkové (rozšířili jsme ji společně s Piráty). Tato komise byla dříve uzavřeným klubem členů koaličních stran s případnými "zasloužilými" členy mimo koalici, což vedlo velmi často k pochybám o transparentnosti procesu přidělování bytů. Jsem proto rád, že za Hnutí pro Žabiny mohu s klidným svědomím napsat, že nyní se žabovřeské byty přidělují skutečně tak, jak mají. Za tento vstřícný postup můžeme skutečně některým lídrům koalice poděkovat👍!

Snažíme se také úzce spolupracovat i s vedením úřadu naší městské části na zpřístupnění služeb. Toto je "běh na dlouhou trať", ale již jen diskuse s relevantními osobami znamená podle mě značný posun v řadě otázek. Možnost diskutovat jednotlivé návrhy zlepšení je něco, co zde v minulosti nebylo. V brzké době se tedy od nás dozvíte, jakým způsobem radnice reaguje na naše návrhy zlepšení stran zeleně (sečení trávy, úklid po sečení, ale i kultivace a opravy výběhů pro psy, plné kontejnery a další). Těmito diskuzemi se ale také seznamujeme s názory úředníků. Často vyjde najevo, že nic není tak černobílé, jak se na první pohled může občanům zdát. Žel v řadě případů je to způsobeno nedostatečnou aplikační podporou. Opakované přepisování dat zabere značnou část pracovní doby. Zaměstnanci úřadu by se přitom měli spíše soustředit na samotné řešení problémů, nikoli na související administrativu. S tím by přitom mohla pomoci digitalizace úřadu (ano, jsem si vědom toho, že se o tom stále jen mluví…).

V návaznosti na předchozí odstavec si dovoluji napsat, že mít radnici více digitalizovanou, měl by úřad více času na plnění role, kterou od něj občané očekávají a nám občanům to by mnohdy usnadnilo práci. Ověřili jsme si, že některé úkony jsou zde prováděny stále opravdu jako v minulém století – a nejde jen o přihlašování psů, respektive celou oblast místních daní a poplatků.

Přitom i pro naši městskou část platí, že by všechny tyto agendy mělo být možné řešit z pohodlí domova postupem dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Úřadu i vedení městské části jsme proto již opakovaně nabídli pomoc s realizací a implementací těchto nástrojů pro lepší komunikaci mezi úřadem a občany. A věříme, že se do konce roku podaří vše potřebné připravit.

Tolik alespoň krátká sumarizace činnosti z oblastí, kterým se jménem Hnutí pro Žabiny věnuji. O dalších Vás budou postupně informovat naši zastupitelé a spolupracovníci. Myslím, že se nám za tuto dobu povedlo mnoho problémů definovat a navrhnout jejich řešení. Zdali bude většina našich návrhů přijata, to se teprve uvidí. Věřím, že mnohé ano. A pokud ne, i o tom vše vás budeme pravidelně informovat.

Přeji Vám všem klidné léto.

Vladimír Paneš